Här hittar du information om elstödet och svar på vanliga frågor.

Om elstödet

I samband med utbetalningen av elstöd till hushållen fick många lantbrukare pengar som skulle betalas ut först senare i år. Anledningen är att de flesta bönder bedriver verksamheten som enskild firma. 

LRF har arbetat snabbt med ansvarig myndighet för att hitta en lösning. Inga bönder behöver betala tillbaka de pengar som de har rätt till.

Elstöd till företag | Skatteverket

Frågor och svar om redovisning

Elstöd - BFN

 

 

 

Elkostnadsstöd för elintensiva företag - ansökningstiden förlängs 

Energimyndigheten har lanserat ett särskilt elkostnadsstöd för elintensiva som använt mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.  

Ansökningstiden förlängs nu till och med den 18 juni 2023. Bland annat kan växthusföretag kvalificera sig för detta stöd. Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige som hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021. De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober till december 2022.  

De elintensiva företagen ska kunna få både det generella elstödet till företag (som avser elförbrukning oktober 2021-september 2022) via Skatteverket och det här riktade stödet till elintensiva företag. Notera dock att företag inom jordbruk och trädgård som mest kan få 2,5 miljoner kronor i stöd per företag. 

Mer information 

Elkostnadsstöd för elintensiva företag (energimyndigheten.se)

Elstödet för elintensiva företag förlängs - Regeringen.se

Vanliga frågor om elstödet

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.

Det här är elstödet

Elstödet till företag kommer att utgå från mängden el som har förbrukats under oktober 2021–september 2022 och lämnas med 79 öre per kilowattimme inom det sydligaste elområdet (elområde 4) och med 50 öre per kilowattimme för mellersta elområdet (elområde 3). 

Inga besked finns angående stöd till Norra Sverige (elområde 1 och 2) för företag. 

Efter godkännande av EU-kommissionen ska det kunna gå att ansöka om elstödet 30 maj – 25 september 2023.

Utbetalning kommer ske tidigast i juni. 

Så arbetar LRF med elstödet

LRF har jobbat intensivt med att få ett elstöd på plats och att utbetalningarna ska ske skyndsamt. LRF har påpekat att olika näringsidkare inom våra näringarna får pengar vid olika tidpunkter och det skapar förvirring och en ojämn konkurrenssituation. Inte minst har svenska företagare missgynnats gentemot våra europeiska konkurrenter.  

LRFs kommentarer 

  • Ansökan öppnar 30 maj, vilket innebär att pengarna kommer tidigast i juni. Det är om tre och en halv månad. Regeringen har tidigare utlovat att utbetalningarna skulle ske före jul. 

  • Regeringen nämner fortsatt en rad osäkerheter, till exempel om EU-kommissionen kommer att godkänna detta upplägg. 

  • Det är ju inte fråga om ett stöd, utan en återbetalning av redan inbetalda överföringsavgifter (flaskhalsavgifter). 

  • Företagen i konkurrentländer fick redan i höstas olika typer av kompensation, både stöd och energipristak. Svårt för svenska företag att kunna konkurrera på lika villkor. 

  • I övriga EU-länder har man utnyttjat möjligheten att sätta ett tak på elbolagens nätavgifter, men att den svenska regeringen har inte gjort det. Även detta snedvrider konkurrensen. 

  • Det är positivt är att det är Skatteverket som får hantera detta. De svarar ju för återbetalningen av elskatt till företag inom jordbruk och trädgård och har redan uppgifter om elförbrukning etc hos företagen. 

Senast uppdaterad: 2024-01-11