Genom EU-samarbetet kring stora frågor som ekonomi, energi, klimat och miljö blir Sverige både tryggare och rikare.

Till sidomenyn

EU-samarbetet: En värdefull motor för svensk ekonomi och global handel

Tillgången till den gemensamma marknaden med 450 miljoner konsumenter, tillför svensk ekonomi ett värde av ungefär 300 miljarder kronor per år. Tack vare EU har vi tillgång till en global marknad för svenska företag genom möjligheten att förhandla handelsavtal med många länder utanför EU. EU påverkar oss dagligen. Men EU-samarbetet ger oss framförallt stora möjligheter. EUs grundläggande friheter är: Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, allt detta ger medborgarna stort utrymme att bo och arbeta i EU.

Förutom fred och stabilitet i vårt närområde tar vi EUländer gemensamt oss an frågor som migration, diskuterar försvarsstrategier och rustar oss inför kriser. EU-samarbetet blir vad vi gör det till.

  • Nästan 40 procent av alla nya svenska lagar har sin grund i EU-beslut.

  • De flesta av reglerna som en lantbrukare idag måste följa är beslutade på EU-nivå.

  • Ungefär hälften av dagordningspunkterna på fullmäktigemöten i kommuner, landsting och regioner har någon koppling till EU.
Till sidomenyn

CAP – miljö, sysselsättning och tillväxt

Jordbruk är vid sidan av handel det område som medlemsländerna tidigt gjorde till helt gemensamt. Till skillnad från skogsbruket som är en nationell kompetens.

Jordbrukets betydelse för framtidens stora gemensamma utmaningar gör jordbrukspolitiken, CAP, lika viktig idag som när EU-samarbetet inleddes. Dagens CAP är starkt reformerad jämfört med tidigare politik. Hela 40 procent av nuvarande CAP-budget ska gå till miljöåtgärder. Samtidigt fungerar den som en sammanhållande motor för sysselsättning och ekonomisk tillväxt på Europas landsbygd. Men EUs grundmål om att säkerställa en trygg försörjning och rimliga inkomster för unionens lantbrukare

Läs mer om CAP