Webbinarium - vad betyder extremt väder i ett odlingsperspektiv?

Innehåll

Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI sammanfattar forskningen om de extremväder som riskerar att drabba den svenska trädgårdsnäringen de kommande decennierna.

Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, SLU, presenterar arbetet med att stärka svens odling när extremväder blir vanligare. Hur kan kunskap om klimatet och nya verktyg för riskhantering hjälpa odlaren att investera smart?