Här hittar du material till Fakta på bordet-möten. Vi reder ut hur makten över jakten ser ut för olika vilt.

Metod för att minska viltskador

LRF har tagit fram ett arbetssätt, "Fakta på bordet", för att underlätta dialogen mellan markägare, målet är att skadorna i skog och på åker ska minska.

Angreppssättet bygger på fakta och praktiskt beskrivna argument och på att på ett konkret sätt visa i vilken utsträckning viltskadorna påverkar produktionen. Markägaren samlar kunskap och kan på så sätt lättare ta ordet och framföra sina argument. 

Material till Fakta på bordet-möten

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.

Senast uppdaterad: 2024-03-21