EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till en förordning för en hållbar användning av växtskyddsmedel. Förslagets främsta syfte är att halvera användningen av kemiska växtskyddsmedel inom EU fram till 2030. 

Till sidomenyn

Hållbar användning av växtskyddsmedel

Att halvera användningen och riskerna med kemiska växtskyddsmedel på EU-nivå fram till 2030 är en av EU-kommissionens främsta målsättningar inom den så kallade "jord till bord"-strategin (Farm to Fork) och biodiversitetsstrategin. Målet ska nås genom att varje medlemsland reducerar risk och användning med 35, 50 eller 65% i förhållande till den användning som skedde mellan 2015 och 2017. Länder som under just den perioden har gjort betydande minskningar får åta sig att minska sin användning med 35%, men inte mindre.  

Till sidomenyn

Kräver mer resurser

Förslaget innehåller också krav på mycket omfattande redovisning från användarna, bland annat kring tillämpningen av integrerat växtskydd och eventuella ägarbyten av sprututrustning. Sådana system finns inte i Sverige idag och skulle kräva betydande resurser från både odlare och den myndighet som blir ansvarig. EU-kommissionen vill även att användare ska vara skyldiga att minst en gång om året anlita en oberoende rådgivare – med syftet att odlarna ska minska sin användning av kemiska växtskyddsmedel.  Ett sådant system för rådgivning finns inte idag i hela Sverige och det skulle därför sannolikt bli både dyrare och svårare att få tag på rådgivare. 

Den föreslagna förordningen är tänkt att ersätta dagens direktiv för en hållbar användning av bekämpningsmedel från 2009.

Till sidomenyn

EU-kommissionen huvudmål

Mål 1 syftar till att minska användningen av, och riskerna med, kemiska växtskyddsmedel, särskilt de som har särskilt farliga egenskaper (s k kandidatämnen för substitution):

  • Förbättra tillämpningen av integrerat växtskydd (IPM);
  • Öka användningen av mindre farliga och icke-kemiska alternativ

Mål 2 syftar till att förbättra tillgången till data, bland annat gällande: 

  • Applicering, användning och risker kopplade till växtskyddsmedel 
  • Hälsa och miljö 

Mål 3 syftar till att :

  • förbättra regelefterlevnaden i medlemsländerna, och det fjärde till att lyfta fram användningen av ny teknik såsom precisionsodling – för att uppnå en minskning av risk och användning. 
EU-kommissionens förslag
Senast uppdaterad: 2023-10-24