Att odla industrihampa i Sverige innebär både möjligheter och utmaningar relaterade till hållbarhet, ekonomi och lagstiftning. Här är några punkter som sammanfattar de viktigaste aspekterna när det kommer till att börja odla industrihampa.

Till sidomenyn

Fördelar med att odla industrihampa

  • Miljömässiga fördelar: Industrihampa är känd för att ha en positiv miljöpåverkan. Den kräver relativt lite vatten jämfört med andra grödor, bidrar till att binda koldioxid och har en snabb tillväxtcykel, vilket gör den till en effektiv absorberare av CO2. Dessutom förbättrar hampans rotssystem jordens struktur och tillför en ny art i växtföljden. 

  • Ekonomiska möjligheter: Odling av industrihampa kan erbjuda nya ekonomiska möjligheter för svenska bönder. Marknaden för hampaprodukter växer globalt, inklusive efterfrågan på CBD-olja, textilier, byggnadsmaterial och bio-kompositer. Detta kan leda till diversifiering av jordbruksproduktion och ökade inkomster.

  • Låg eller ingen användning växtskyddsmedel:  Industrihampa konkurrerar mycket bra med ogräs på grund av sin höjd och täta växtsätt. Ingen ogräsbekämpning behövs om hampan trivs. Den är också motståndskraftig mot de flesta skadeinsekter och svampsjukdomar Detta är fördelaktigt för miljön och ger minskade kostnader.
  • Ersätter icke-förnybara råvaror: Hampafibrer och andra produkter kan ersätta icke-förnybara råvaror i tillverkning, exempelvis plast och andra material baserade på fossila bränslen, vilket bidrar till en mer hållbar industri.
Till sidomenyn

Industrihampans utmaningar

  • Regulatoriska hinder: Lagstiftning kring industrihampa kan vara komplicerad. På jordbruksverkets webbplats hittar du mer information om vad som gäller. Odla hampa - Jordbruksverket

  • Marknadstillgång och infrastruktur: Trots den ökande efterfrågan kan det finnas utmaningar med att hitta marknader för hampaprodukter och brist på bearbetningsanläggningar för att omvandla hampa till slutprodukter. Detta kan begränsa försäljning och distribution av industrihampa.

  • Erfarenhetsgap: Det finns en brist på bästa praxis för att maximera avkastning och kvalitet.

  • Begränsad genetisk variation: Det begränsade utbudet av hampasorter som är godkända för odling i Sverige kan begränsa lantbrukets förmåga att anpassas till lokala förhållanden och marknadskrav.
Till sidomenyn

Industrihampans framtid - affärsmöjligheter och marknadstrender

Framtidens Bonde erbjuder en serie webbinarier som ger en fördjupad förståelse för en av Sveriges mest lovande framtidssektorer.

I samarbete med odlare och branschexperter utforskar vi nuläget inom den svenska hampaindustrin. Dessutom djupdyker vi i hur ekonomiska förutsättningar påverkar sektorn i webbinarieserien.

Medverkande: Clara Norell, grundare och vd Svensk hampaindustri, Jacob von Corswant, hampaodlare och ägare Skäggs gård och Anders Engström, AGFO.

Webbinariet är kostnadsfritt men du behöver skapa ett konto för att titta.

Det här innehållet är låst.

Visst innehåll på LRF.se är låst och kan endast visas för inloggade användare. Logga in eller skapa ett konto för att komma åt innehållet du försökte se.

Till sidomenyn

Framtidens Bonde

Webbinariet om industrihampa ingår i "Framtidens Bonde" – en webbinarieserie som erbjuder fördjupade insikter i en av Sveriges mest framåtblickande sektorer: de gröna näringarna!

Se mer här