Flera av Sveriges landsbygdsföretagare jobbar aktivt för att nyttja energi på bästa sätt och för att ställa om till och producera förnybar energi.

Här hittar du exempel på företagare som kommit en bit på vägen och därmed gjort insatser för sin produktion, sin lönsamhet och för klimatet. Fakta som finns här är från 2014 och 2015. Förändringar på gårdarna kan ha skett.