Program

Finns det potential och marknadsutsikter för bönder att hitta en ny intäktsström på en växande marknad? Tillsammans med experter och lantbrukare undersöker vi möjligheterna.

Medverkande: Cecilia Lalander, Docent i kretsloppsteknik SLU, Per Eriksson, S:a Åsen, lantbrukare och Anders Engström, AGFO.

Framtidens bonde del 3

Fler webbinarier i samma serie

Framtidens Bonde - alla webbinarier