Program

Finns det potential och marknadsutsikter för bönder att hitta en ny intäktsström på en växande marknad? Tillsammans med experter och lantbrukare undersöker vi möjligheterna.

Medverkande: Cecilia Lalander, Docent i kretsloppsteknik SLU, Per Eriksson, S:a Åsen, lantbrukare och Anders Engström, AGFO.

Framtidens bonde del 3

Anmäl dig till höstens webbinarier

Passa på att anmäla dig till kommande webbinarier i höst. 

Anmälan