Det gröna näringslivet skapar fler arbetstillfällen än det övriga näringslivet. Det skapar också en levande landsbygd.

LRF arbetar för att:

  • Det ska gå att driva företag som bidrar med ökad sysselsättning och tillväxt i hela landet.

  • Stärka de gröna näringarnas attraktionskraft och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

  • Säkra goda arbetsvillkor och att ingen omkommer eller skadar sig allvarligt vid arbete i de gröna näringarna.

  • Underlätta för alla att ta plats i de gröna näringarna som ägare, brukare eller anställda bland annat genom att förenkla ägarskiften, främja mångfald och inkludering samt erbjuda en bra arbetsmiljö.

För att vi ska lyckas måste samhället:

  • Förbättra förutsättningarna för att leva och driva företag på landsbygden.

  • Sprida forskningsresultat och erbjuda utbildningar för att möjliggöra en ökad och mer miljö- och klimateffektiv produktion.

  • Säkra en god fysisk och digital infrastruktur som möjliggör effektiva transporter av varor och insatsmedel samt ökad digitalisering och automatisering i de gröna näringarna.

  • Erbjuda ett gott nationellt och lokalt företagsklimat, som gynnar företagande, stärker lönsamheten och ökar konkurrenskraften.

  • Landsbygds- och småföretagarsäkra lagar och regler.

  • Säkra god samhällsservice i hela landet.

Senast uppdaterad: 2023-10-02