Här hittar du LRFs solcellsguide. Guiden utgör en omfattande handledning för att underlätta avtal mellan markägare och projektörer av solcellsanläggningar.

Om solcellsguiden

Intresset för solceller och förnybar energi har markant ökat under de senaste åren. Det märks inte minst på antalet förfrågningar till LRFs medlemmar om att upplåta mark för solcellsparker.

Därför har vi tagit fram en guide är skapad för att underlätta processen med att etablera solcellsanläggningar i Sverige och tjänar som en praktisk utgångspunkt för samtal mellan solcellsprojektörer och markägare.

Guiden omfattar generella riktlinjer och rekommendationer från LRF och är inte avsedd att vara juridiskt bindande. Dess syfte är att stödja en smidig etablering av solcellsanläggningar, bidra till ökad användning av solenergi och därmed stärka Sveriges position inom förnybar energi.

Solcellsavtal

En guide till överenskommelse mellan markägare och projektör av sol...

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Solcellsavtal

En guide till överenskommelse mellan markägare och projektör av sol...

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Exempel på innehåll

Du får bland annat information om:

 • Jordägare och arrendator
 • Arrendeställe
 • Arrendets omfattning
 • Arrendetid
 • Uppsägning
 • Arrendeavgift
 • Mervärdesskatt
 • Fastighetsskatt
 • Avgifter och tillstånd
 • Vägar och ledningar
 • Underupplåtelse
 • Indirekt besittningsskydd
 • Åtgärder vid avtalets upphörande
 • Överlåtelse
 • Inskrivning
 • Inlösen
 • Force majeur
 • Jakt
 • Ändringar och tillägg
 • Tvist 

Guider, avtal och mallar

Som medlem i LRF har du tillgång till många medlemsförmåner. Vi är specialiserade på de gröna näringarna och kan hjälpa dig med allt från rabatter, avtal, mallar och försäkringar till utbildning, stöd och rådgivning.

Dina förmåner
Senast uppdaterad: 2024-03-13