Målet med projektet var att öka svensk matproduktion genom att stärka företag och medarbetare, samtidigt som vi erbjöd arbetssökande och karriärbytare en väg in en spännande framtidsbransch.

Mer mat - fler jobb

Mer mat - fler jobb

Mer mat - fler jobb arbetade under fyra år för att göra verklighet av den svenska livsmedelstrategin genom insatser inom företagsrådgivning, utbildning, rekrytering och kompetenssäkring.

Projektet Mer mat – fler jobb var ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och Krinova. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden, ESF, och pågick mellan 2019 och 2022. Huvudprojektledare var Christin Rappe.

Projektet Mer mat – fler jobb var ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och Krinova. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden, ESF, och pågick mellan 2019 och 2022. Målet med projektet var att öka svensk matproduktion genom att stärka företag och medarbetare, samtidigt som vi erbjöd arbetssökande och karriärbytare en väg in en spännande framtidsbransch.

Mer mat - fler jobb

Projektet – en sammanfattning

Företagsanalys för ökad lönsamhet 

Genom företagsanalys erbjöds personlig rådgivning inom ekonomi och företagsamhet till Sveriges lantbrukare. Under projektets gång anmälde sig 1000 personer till erbjudandet, som avslutades den 15 februari 2022. I företagsanalysen ingick följande:

Företagsanalys tillsammans med en erfaren affärsrådgivare hos Ludvig & Co, på det sätt som passade lantbruksföretagaren bäst. 

Kraftigt rabatterade priser för medlemmar i LRF eller Livsmedelsföretagen. 

En handlingsplan med tydliga förslag för hur företagandet kunde utvecklas genom till exempel kompetensutvecklings- och rekryteringsinsatser.

Utbildningar och kurser 

Kompetens är en viktig framgångsfaktor, oavsett bransch. I projektet togs skräddarsydda utbildningar, baserade på verkliga behov fram. Både för företagsledare och för medarbetare. 

Kompetenssäkring

Under projektets 4 år erbjöds företag som driver industriell livsmedelsproduktion att kostnadsfritt träffa en kompetenscoach och kompetenssäkra sin personal med hjälp av branschmodellen Industriteknik BAS, utvecklad av Svensk industrivalidering.

Rekrytera till din gård eller företag 

Många inom de gröna näringarna letar efter kvalificerad personal för sina företag. I projektet erbjöds, tillsammans med Arbetsförmedlingen, ett rekryteringsstöd genom hela processen - från annonsering till anställning.

När projektet avslutades hade:

  • 789 livsmedelsföretag (primärproduktion och förädling) genomfört en företagsanalys.
  • 650 företagare och medarbetare i hela livsmedelskedjan fått kompetensutveckling utifrån behov.
  • 107 medarbetare i livsmedelsindustrin fått sin kompetens validerad.
  • 260 företagare gått en ledarskapsutbildning.
  • 2 000 arbetssökande matchats med rätt företag inom livsmedelskedjan.
  • 30 företag gjort en innovationsanalys.

Fyra rapporter från projektet Mer mat – fler jobb

Projektet Mer mat – fler jobb avslutades i juni 2022. Projektet finns beskrivet i sin helhet i den projektrapport som skickades till ESF. Teamet bakom projektet ville även sammanfatta och lyfta insikter från de fyra projektåren. Detta finns samlat i fyra populärrapporter.

Rapport om kompetensutveckling

Rapport om lönsamhet

Rapport om ägar- och generationsskifte

Rapport om arbetskraft inom livsmedelsindustrin

 

Till projektet hörde även ett underprojekt som skulle undersöka om företagen inom lantbruks- och trädgårdsbranschen har behov av en mellanhand, en så kallad intermediär. 

Rapport om Intermediär