Här finns allt du behöver veta om mjölk och mjölkprodukter när det gäller barn, hälsa och miljö.

Om Mjölk.se

Mjölk.se är en kommunikationssatsning som sprider information om mjölk. 

Här berättar vi på vilka sätt mjölk är ett näringsrikt och miljösmart livsmedel. Allt vi säger bygger på fakta. Forskning har till exempel visat att mjölk- och mjölkprodukter, tillsammans med annan nyttig mat, skyddar mot flera av våra vanligaste folksjukdomar. Vi mår alltså bra av mjölk. Det gör miljön också. När korna betar i hagarna bidrar de till den biologiska mångfalden. Då blir det plats för sånglärka, humla och många fler växter och djur.

Mjölk.se