Sveriges konsumenter vill ha säker, närproducerad och klimatsmart mat som producerats med omsorg om både djur och miljö. Kommuner som ställer hårdare krav på den mat som serveras i skolor och på äldreboenden medverkar samtidigt till att skapa fler lokala jobb.

Till sidomenyn

Upphandla i nivå med svensk lagstiftning

Idag uppfyller flera kommuner redan krav som motsvarar svensk lagstiftning i sina offentliga upphandlingar, men det finns potential för ytterligare förbättringar.

LRF vill att andelen svenska och lokalt producerade livsmedel inom den offentliga sektorn ska öka. Vi anser att kommunerna bör fokusera på att upphandla mat som uppfyller svenska lagar, särskilt inom områden som djurskydd och miljöpåverkan. Kvalitet bör vara en central aspekt i offentliga upphandlingar, inte enbart priset. Vårt mål är att förstärka affärsrelationerna mellan våra medlemmar och den offentliga sektorn, vilket skulle gynna både lokala producenter och samhället i stort.

Till sidomenyn

Att välja svenskt stärker vår beredskap

Att prioritera köp av svensk mat i offentliga upphandlingar är av stor vikt ur ett beredskapsperspektiv. Det handlar inte bara om att säkerställa tillgången till bra mat under kriser utan också om att stärka den nationella säkerheten. Genom att investera i och prioritera svensk mat tas viktiga steg mot en mer resilient framtid.

I händelse av internationella kriser som kan störa de globala leveranskedjorna, blir landets förmåga att upprätthålla en solid livsmedelsförsörjning avgörande. En stark lokal produktion är nyckeln till stabilitet och säkerhet.

Till sidomenyn

Hållbarhetskriterier vid upphandling

Hållbarhetskriterier som bör ställas vid offentlig upphandling:  

  • Krav på djurskydd
  • Ansvarsfull antibiotikaanvändning
  • Minskad klimatpåverkan

Vill du får fördjupad information kan du läsa mer på Från Sveriges webbplats. Där finns även en folder att ladda ner gratis som ger bra vägledning.

Konsten att upphandla svenska mervärden
Till sidomenyn

Hitta hållbarhetskriterier

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns en e-tjänst där du kan välja kriterier och därefter få förslag på kravtext, bevis och uppföljning samt motiv.

Länk till e-tjänsten
Senast uppdaterad: 2024-04-08