Sveriges konsumenter vill ha säker, närproducerad och klimatsmart mat som producerats med omsorg om både djur och miljö. Kommuner som ställer hårdare krav på den mat som serveras i skolor och på äldreboenden medverkar samtidigt till att skapa fler lokala jobb.

Till sidomenyn

Upphandla i nivå med svensk lagstiftning

Flera kommuner ställer idag krav i nivå med svensk lagstiftning när de gör offentliga upphandlingar. Men det kan bli fler.

LRF vill öka andelen svenska och lokalt producerade livsmedel inom den offentliga sektorn. Vi tycker att kommuner ska upphandla mat som ligger i nivå med svensk lagstiftning på till exempel områden som djurskydd och klimatpåverkan. Kvalitet ska efterfrågas i offentliga upphandlingar, inte bara pris. Vi vill att antalet affärer mellan våra medlemmar och den offentliga sektorn ska öka. 

 

Till sidomenyn

Hållbarhetskriterier vid upphandling

Hållbarhetskriterier som bör ställas vid offentlig upphandling:  

  • Krav på djurskydd
  • Ansvarsfull antibiotikaanvändning
  • Minskad klimatpåverkan

Vill du får fördjupad information kan du läsa mer på Från Sveriges webbplats. Där finns även en folder att ladda ner gratis som ger bra vägledning.

Konsten att upphandla svenska mervärden
Till sidomenyn

Hitta hållbarhetskriterier

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns en e-tjänst där du kan välja kriterier och därefter få förslag på kravtext, bevis och uppföljning samt motiv.

Länk till e-tjänsten