Varje år skadas tyvärr många barn på gårdar, en del så allvarligt att de omkommer. Det är lätt att bli hemmablind. Men ofta kan man med enkla medel göra farliga ställen säkrare.

Till sidomenyn

Bostad – arbetsplats och lekplats

Lantbruksmiljön innehåller många risker. Barnen är särskilt utsatta eftersom gården ofta är både bostad, lekplats och arbetsplats. Gå igenom gårdens miljö och se till så det finns skydd, stängsel och lås på farliga platser.

Det är både roligt och lärorikt att låta barnen hjälpa till på gården. Det grundlägger i tidiga år intresset, vilket man har igen längre upp i åldrarna. Men som vuxen är det viktigt att vara riskmedveten och föregå med gott exempel.

Till sidomenyn Till sidomenyn

Förbjudna platser

Det är både roligt och lärorikt att låta barnen hjälpa till på gården. Det grundlägger i tidiga år intresset, vilket man har igen längre upp i åldrarna. Men som vuxen är det viktigt att vara riskmedveten och föregå med gott exempel.

Till sidomenyn

Besökande barn är en extra risk

De egna barnen kan sin gård och vet i regel vad som är förbjudet eller farligt. För besökare, lekkamrater eller sommargäster är det annorlunda.

Det ligger också nära till hands att gårdens egna barn vill visa sig på styva linan när det kommer besök – då är risken för en olycka extra stor.

Till sidomenyn

När det är bråttom är det farligt

Under stressiga perioder eller när det händer något oförutsett är det lätt att man glömmer barnen. Men kollar du regelbundet upp gårdens säkerhet och åtgärdar bristerna är risken mindre att barnen vid dessa stressiga perioder gör sig illa. Besökande fordon som har bråttom innebär också en extra risk. 

Till sidomenyn

Traktorer är extra farliga

Vid de flesta allvarliga olyckor är traktorer inblandade på något sätt. Barnen blir överkörda eller påbackade eller de ramlar ur traktorn och hamnar under hjulen eftersom de inte sitter fastspända. Ta aldrig med barnen i traktorn om de inte kan sitta säkert fastspända.

Till sidomenyn

Förbjudet att skjutsa i skopan

Traktorskopor är inte till för att skjutsa någon i, vare sig barn eller vuxna. 
Enligt lag är detta också förbjudet. Ändå inträffar tyvärr fortfarande sådana olyckor, vanligen med mycket svåra personskador.

Till sidomenyn

Gödselbrunnar är en dödsfälla

Gödsel- och urinbrunnar ska vara inhägnade. Staketet ska vara minst 1,2 meter högt även när marken är snötäckt. Kolla även de andra brunnarna på gården. Är brunnslocken hela och säkrade, så att de ej kan flyttas på?

Till sidomenyn

Unga förare på traktorer

För många barn är traktorn den mest spännande maskinen på gården. Det blir en stark längtan att vid alltför unga år vilja köra själv. Det kan vara lärorikt men innebär stora risker. Det är ingen slump att man måste vara 16 år för att ta traktorkort

Till sidomenyn

Olyckor med fyrhjulingar

Flera allvarliga olyckor händer varje år med allt för unga förare på fyrhjulingar. Den välter och barnen hamnar i kläm under maskinen. Låt ungdomarna gå en kurs och ta förarbevis för terrängskoter så lär de sig rätt och säker teknik.

Senast uppdaterad: 2023-09-13