I maj 2022 lanserade LRF Skogsägarna, Norra skog, Mellanskog och Södra ett skogspolitiskt program som beskriver hur Sveriges mer än 300 000 familjeskogsbrukare bidrar till samhället och en hållbar utveckling.

Politiskt program för svenskt familjeskogsbruk

Hälften av Sveriges skogar ägs och brukas av enskilda personer och familjer, de driver så kallade familjeskogsbruk.

Den 21 maj 2022 presenterade LRF Skogsägarna (som är LRFs branschavdelning för skogsfrågor), Norra skog, Mellanskog och Södra det gemensamt framtagna skogsprogrammet ”Familjeskogsbrukets vision för framtidens skogar” – som ger en röst åt ungefär 150 000 skogsägande medlemmar. 

Vi vill genom programmet tydliggöra att de beslut som fattas nu kommer att påverka våra skogar i minst hundra år framöver. Långsiktiga förutsättningar är A och O för att svenska skogsägare ska kunna bidra till samhället även i framtiden. 

Exempel på vad familjeskogsbruket kan bidra med 10 år framöver med rätt förutsättningar:

  • Familjeskogsbruket vill bidra med att binda in 220 miljoner ton koldioxid tills 2032. Det innebär att vi lagrar mer koldioxid än vad alla transporter i Sverige beräknas släppa ut under tidsperioden.
    Samtidigt kan produkter från familjeskogsbrukets skogar ersätta fossila varor och fossila bränslen motsvarande 252 miljoner ton koldioxid till 2032.
  • Bara de sågade trävarorna skulle kunna användas för att bygga över 550 000 trähus med åtta våningar och därmed minska utsläppen från byggindustrin.
  • Familjeskogsbruket vill bidra med att plantera 2,4 miljarder nya träd till 2032 för att säkerställa framtidens skogar. Det innebär över 200 träd per person i Sverige.
  • Familjeskogbruket vill bidra genom att lämna drygt 100 000 hektar skogsmark genom generell hänsyn vid avverkning, vilket motsvarar 200 000 fotbollsplaner. 
Här kan du ladda ner hela programmet

Möt LRFs styrelseledamot Mikaela Johnsson

Skogslandslaget – en kampanj för det goda ägandet 

Skoglandslagets affisch i tunnelbanan

Skogslandslaget är en kampanj som har drivits under 2022 för att belysa hur Sveriges skogsägare brukar skogen på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Konceptet bygger på något som engagerar de allra flesta – sport. Tillsammans bildar våra 313 084 skogsägare världens största landslag. 

Skoglandslagets affisch i tunnelbanan