EUs restaureringsförslag som riskerar att påverka möjligheten att bruka 16 procent av den svenska jord- och skogsbruksmarken samtidigt som notan förväntas landa på över 200 miljarder kronor. Borde Sverige fokusera på att återskapa natur till förindustriell tid? Hur kan vi istället utveckla den biologiska mångfalden för framtidens behov?

Program

Paul Christensson, vice ordförande, LRF, hälsar välkommen

Hur påverkas de gröna näringarna av förslaget?

Helena Andreason, jurist, LRF, presenterar nature restoration targets 
Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna, om konsekvenserna för skogsbruket 
Christer Jansson, regionalt sakkunnig, LRF Väst, om konsekvenserna för jordbruket 

Vad kan Sverige göra istället?

Helena Andreasson, LRF 

Vad blir konsekvenserna för jobben på landsbygden?  

Therese Guovelin, förste vice ordförande, LO

Vad kan politiken göra?  

John Widegren (M), ledamot av miljö- och jordbruksutskottet samt Malin Larsson (S), ledamot av miljö- och jordbruksutskottet. 

Senast uppdaterad: 2023-06-19