Guide för etablering av småskaliga solparker.

Om guiden

Denna guide är utformad för att erbjuda praktiska råd och vägledning när du överväger att investera i solparksinvestering. Med den växande efterfrågan på förnybar energi finns det stor potential för lönsamma investeringar i solcellsanläggningar, särskilt på mark med begränsat alternativt användningsvärde.

Teknologiska framsteg inom montagesystem gör det nu möjligt att etablera solcellsparker på en mängd olika terränger, inklusive torv- och mossmarker, stenig terräng och till och med på deponier. Dessutom finns det möjligheter att integrera solparker med andra markanvändningar som betesmark och vallodling. Denna flexibilitet ökar solcellers tillgänglighet och gör dem till en ännu mer attraktiv investering för de som vill bidra till en hållbar framtid och samtidigt dra nytta av ekonomisk avkastning.

Upplåta mark till solcellsprojektör

Att ingå ett avtal med ett företag som planerar att bygga en solcellspark på din mark är en stor affär som kommer att ha en långsiktig inverkan på din egendom. I LRFs solcellsguide hittar du riktlinjer och rekommendationer för att förbättra avtalet mellan markägare och projektörer.

LRFs solcellsguide