Organisationerna i hästnäringens Djurvälfärdskommitté går samman för att belysa alla små saker hästhållare kan göra i vardagen för att skydda hästar från smittor.

#smittfrittstall

Kampanjen samlas under hashtaggen #smittfrittstall och kommer att synas på hemsidor och i sociala medier med start 1 februari. Fokus är enkla åtgärder och budskap som kan göra stor skillnad ute i stallen för att smittor inte ska få fäste eller spridas mellan hästar.  

Idén är att hästhållare ska uppmärksammas på saker att tänka på i vardagen. Enkla checklistor är framtagna för olika vanliga platser och tillfällen, till exempel; hemma i stallet, när det är dags att åka på olika hästaktiviteter eller grupper av hästar som är lite extra utsatta för smitta och därför viktigt att ha extra koll på. Använd gärna checklistorna för utskrift och att sätta upp i stallet.

Listan med checklistor fylls på under februari:

Vardagliga smittskyddsrutiner

Högriskgrupper för smittspridning

Besök på anläggningen

Anläggning med stort flöde av hästar

Delta i kurs, evenemang eller tävling

Åtgärder vid smittsam sjukdom i stallet

Förberedande plan vid misstänkt smitta

Vi arbetar tillsammans för ett bättre smittskydd

Häst. Nivagården, Korpikylä.

Hästnäringens Djurvälfärdskommitté samordnas av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och är ett nätverk för frågor kring hästens välfärd, smittskydd samt doping och medicinering.

Häst. Nivagården, Korpikylä.
Senast uppdaterad: 2023-01-18