Toleransnivån anger hur mycket viltskador som är rimligt att acceptera, på gården respektive över hela landet.

Två olika toleransnivåer

I mars 2022 beslutade LRF om en toleransnivå för viltskador. Toleransnivån anger hur mycket viltskador som är rimligt att acceptera, på gården respektive över hela landet.

Det finns två olika toleransnivåer, en som gäller på gårdsnivå, på max 4 procent, och en som gäller på nationell nivå, på max 2procent.

Skälet till att toleransnivån är lägre på nationell nivå är för att ungefär hälften av alla lantbruksföretag drabbas av skador. Genom att göra toleransnivån känd och etablerad bland alla aktörer som arbetar med viltförvaltning ger den ett gemensamt mål att styra viltförvaltningen mot. På så sätt kan vi minska viltskadorna tillsammans.

Senast uppdaterad: 2024-03-21