Den småskaliga vattenkraften erbjuder många fördelar och har potentialen att öka produktionen i befintliga kraftverk, vilket gynnar både tillväxt och miljö. Dessa anläggningar utgör en viktig del av energisystemet och behöver fortsätta vara det.

Vattenkraften - ett viktigt samhällsintresse

LRF anser att vattenkraften bör erkännas som ett viktigt samhällsintresse och betonar behovet av att ompröva tidigare politiska beslut där miljökraven har blivit orimligt höga.

Den föreslagna nationella planen saknar adekvata strategier för att skydda småskaliga vattenkraftsägare, trots tydliga uppmaningar från riksdag och regering. Man behöver därför få nya miljövillkor och tillstånd på plats. 

Regeringens beslut och prövningsgrupper