Frostigt bete

Mälardalen

LRFs regionförbund i Mälardalen är en av LRF:s 17 regioner och omfattar Stockholms, Uppsala och Västmanlands län. Förtroendevalda och medarbetare i LRF Mälardalen jobbar med medlemsnyttan i fokus för våra drygt 14 000 medlemmar.

Är det torrt i marken hos dig?

Rösta Se resultat
Aktiviteter