LRFs regionförbund i Mälardalen är en av LRFs 17 regioner och omfattar Stockholms, Uppsala och Västmanlands län. Förtroendevalda och medarbetare i LRF Mälardalen jobbar med medlemsnyttan i fokus för våra 13 000 medlemmar.

Till sidomenyn
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakta LRF Mälardalen

E-post
malardalen@lrf.se

Telefon
LRF:s växel: 010-184 40 00
Direktnummer till personalen finns nedan.

Postadress
LRF Mälardalen
Ulls väg 29 A
756 51 Uppsala

Besöksadress
Ulls väg 29 A, Green Innovation Park, Ultuna Campus (SLU:s område), Uppsala

Fler kontaktuppgifter till anställda och förtroendevalda hittar du här

Fakturaadress
Lantbrukarnas Ekonomi AB
ECIT 5560329269
Box 171
831 22 Östersund

Fakturareferens:
Fakturan ska vara märkt med 060 och beställarens namn som ska anges i fältet ”Er referens” i fakturahuvudet. Fakturareferensen ska lämnas av LRF. Viktigt att siffror och namnet särskiljs med ett understreck utan mellanslag, exempel: Er referens: 060_Namn Namnsson

Vi ser att ni i första hand skickar oss e-fakturor, Peppol identifierare 0007:5560329269.

För mer information se www.lrf.se/om-lrf/for-leverantorer