LRFs regionförbund i Mälardalen är en av LRFs 17 regioner och en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna i Stockholms, Uppsala och Västmanlands län. LRF Mälardalens uppgift är att medverka till utveckling av företag och företagare med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

LRF Mälardalens uppgift är att medverka till utveckling av företag och företagare med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

 

Regionstyrelse och regionstämma

LRF Mälardalen leds av en regionstyrelse, som väljs av regionstämman som är det regionalt högst beslutande organet. Regionstämman väljer också fullmäktige till LRFs riksförbundsstämma.

 

Kommungrupper

I LRF Mälardalen finns 32 kommungrupper, som fungerar som en länk mellan medlemmarna och kommunen. De arbetar främst med påverkansarbete, näringspolitik och frågor som rör ägande och brukande, samt opinionsbildning.

 

Lokalavdelningar

LRF Mälardalen har 99 lokalavdelningar. Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter som studiebesök, temakvällar, fältvandringar och mycket annat. 

 

LRF Ungdomen

Alla LRF-medlemmar under 36 år är medlem i LRF Ungdomen, som är ett nätverk för unga företagare i de gröna näringarna. LRF Ungdomen har omfattande verksamhet för unga medlemmar. Inom LRF Mälardalen verkar de med en egen styrelse och verksamhet i vart och ett av de tre länen.

 

Regionkontoret och personalen

LRF Mälardalen ingår tillsammans med LRF Dalarna och LRF Gävleborg i den operativa enheten LRF Mitt, som har gemensam personal för de tre LRF-regionerna.

LRF Mitt har kontor i Uppsala, Borlänge och Sandviken.