Du som är medlem hittar avtal för jakt och skyddsjakt här.

Det är vanligt att markägare väljer att inte utöva jakt själva, men istället erbjuder andra möjligheten att jaga på deras mark. Genom skriftliga jaktavtal garanteras en gemensam och tydlig förståelse av jaktvillkoren bland alla berörda parter. Ofta baseras överenskommelser om jakt på äldre muntliga avtal, vilket kan resultera i missförstånd och negativa konsekvenser för alla inblandade. Genom att ha tydliga och välformulerade jaktavtal kan man effektivt förhindra dessa missförstånd.