LRF rekommenderar välutformade, skriftliga jaktavtal för att försäkra sig om att alla inblandade parter har en klar förståelse för jaktens villkor. Många markägare jagar inte själva utan upplåter jakten till andra. Ofta är det gamla muntliga överenskommelser som skapar otydlighet som båda parter förlorar på. Ett tydligt och detaljerat jaktavtal undanröjer den risken.

Mall för jaktavtal

Att etablera ett skriftligt jaktavtal är avgörande för att skapa tydlighet och förebygga missförstånd mellan markägare och jägare. LRFs mall för jaktavtal erbjuder en grund för att formulera ett bra avtal för upplåtelse av jakt.

Även om mallen är utformad för att vara omfattande, är det viktigt att säkerställa att alla aspekter av jakten är klart definierade och överenskomna. Tänk på att den kan behöva anpassas till varje individuell situation och att användning sker på eget ansvar.

Mallen för jaktavtal kan du som är medlem i LRF ladda ner gratis.

Professionell rådgivning

Om du är osäker på hur du ska anpassa jaktavtalet för din situation, eller om du behöver ytterligare juridisk rådgivning, rekommenderar LRF att du tar kontakt med professionella rådgivare, till exempel Ludvig & Co. 

Avtal om skyddsjakt

Avtalet om skyddsjakt kan användas för att skriva tillfälliga avtal om skyddsjakt på din fastighet efter vilt som orsakar skada där.  

Det här gäller vid skyddsjakt

Ladda ner mallarna här

Jaktavtal - mall

Avtal om upplåtelse av jakt

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Avtal om skyddsjakt

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Jaktavtal - mall

Avtal om upplåtelse av jakt

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Avtal om skyddsjakt

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Senast uppdaterad: 2024-03-12