LRF rekommenderar skrivna avtal så att alla vet vad som gäller.

Mall för jaktavtal

Många markägare jagar inte själva utan upplåter jakten till andra. Ofta är det gamla muntliga överenskommelser som skapar otydlighet som båda parter förlorar på. 

Mallen för jaktavtal är ett exempel som du som medlem kan ladda ner gratis. Tänk på att den kan behöva anpassas till varje individuell situation och att användning sker på eget ansvar. Är du tveksam bör du söka professionell rådgivning, till exempel hos Ludvig & Co. Rådgivningen är inte kostnadsfri. 

Jaktavtal - mall

Avtal om upplåtelse av jakt

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Jaktavtal - mall

Avtal om upplåtelse av jakt

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.