Fakta på bordet

LRF har tagit fram ett arbetssätt, "Fakta på bordet", för att underlätta dialogen mellan markägare, målet är att skadorna i skog och på åker ska minska.

Angreppssättet bygger på fakta och praktiskt beskrivna argument och på att på ett konkret sätt visa i vilken utsträckning viltskadorna påverkar produktionen. Markägaren samlar kunskap och kan på så sätt lättare ta ordet och framföra sina argument. 

Material till Fakta på bordet-möten

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgänglig för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in med knappen nedan för att se innehållet.