I din roll som förtroendevald har du tillsammans med dina 11.500 kollegor fått ett alldeles unikt uppdrag, att företräda medlemmarna. Därför blir det extra betydelsefullt hur du som förtroendevald väljer att förvalta det förtroende som detta innebär. Målet med LRFs etiska riktlinjer är att de ska ge dig vägledning i ditt uppdrag i en allt komplexare samhällsutveckling.

Varför har LRF etiska riktlinjer?

Kortfattat handlar det om att det ska vara lätt att göra rätt. Dessa etiska riktlinjer förväntas ge vägledning, en riktning. Effekten blir att vi agerar ansvarsfullt gentemot varandra och den omvärld vi arbetar i. Det är viktigt att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag. Därför kan man också se de etiska riktlinjerna som ett tvåvägsansvar; både vilka förväntningar LRF har på dig som förtroendevald samt vilka förväntningar du kan ha på LRF.

Målet är ett tillåtande klimat där vi alla agerar ansvarsfullt, både i medgång och motgång.

Etiska riktlinjer och värdegrund