En introduktion kan ske på lite olika sätt beroende på om man är engagerad i LRF Ungdomen, en lokalavdelning, i en kommungrupp, i en regionstyrelse eller i riksförbundsstyrelsen. För att alla ska få en gemensam start och att du ska känna dig trygg med ditt uppdrag ber vi dig att titta igenom de filmer som berör ditt eller dina uppdrag.

  • Du börjar med att titta på välkomsthälsningen från förbundsordförande Palle Borgström, den vänder sig till alla förtroendevalda i LRF (film nummer 1 nedan).
  • Därefter letar du upp den eller de filmer som är kopplade till ditt eller dina uppdrag (filmerna 2-5):

Filmerna:

  1. Välkommen till LRF och LRF Ungdomen
  2. Introduktion LRF Ungdomen
  3. Introduktion Lokalavdelning
  4. Introduktion Kommungrupp
  5. Introduktion Regionstyrelsen

När du har tittat igenom de filmer som är aktuella för dig är du redo att utforska denna hemsida. Den är fylld med information, kunskap och mallar som du kommer ha nytta av i ditt uppdrag. Om du har frågor eller funderingar kontaktar du ditt regionkontor alternativt Folkrörelseutvecklingsenheten. Lycka till!