Med syfte att ge förutsättningar för en så bra verksamhetsplaneringsprocess som möjligt, inför 2022, berättar Palle Borgström om hur processen går till inom organisationen. Och LRFs målstyrningsmodell – det är organisationens sätt att kraftsamla och prioritera.

Se filmen om verksamhetsplanering och målstyrning här.