På fredagen lämnade terrängkörningsutredningen, som pågått i ett och halvt år, över sitt betänkande Hållbar terrängkörning till regeringen. Bakgrunden är att nuvarande lagstiftning från 1975 anses föråldrad. När lagen stiftades fanns 28 500 snöskotrar. I dag är siffran uppe 328 000. Till det kommer 117 500 terränghjulingar. Dessa fordon ställer till med stora skador, var fjärde LRF-medlem upplever skador och störningar. I vissa områden i norra Sverige är det nästan varannan.

"Ett misslyckande"
– Problemet med dagens lagstiftning är att körningen utanför led och friåkningsområden inte är tydligt reglerad. Många förare tror sig kunna köra med stöd av allemansrätten, andra tror att det är tillåtet så länge det inte skadar, säger Ida Nyberg, som suttit med som expert i utredningen.
När utredningen tillsattes var förhoppningarna stora om ett klargörande.
– Nu känner vi stor besvikelse och hela utredningen är ett misslyckande, säger Ida Nyberg.

"Orimligt med så stora skador"
Utredningen har gått på djupet i frågan om allemansrätt och skoterkörning och konstaterat att det inte finns rätt att köra på annans mark utan tillåtelse.
–  Tanken var därför under större delen av utredningen att tydliggöra att skoterkörning kräver markägarens samtycke. Men förtydligandet togs bort två månader innan utredningen skulle vara klar bland annat med motivet att det inte skulle finnas politiskt stöd, berättar Ida Nyberg. Nu är man tillbaka på ruta noll.
– Det är väldigt likt nuvarande lagstiftning och då har vi kvar problemen. Det är inte rimligt att ett fritidsintresse ska medföra så stora skador och störningar för jord- och skogsbruket, säger Ida Nyberg.

Vill att ledinfrastrukturer ska byggas
LRF är en av få organisationer som både har ett intresse av att skydda mark och ett intresse av att marken ska kunna få nyttjas för snöskoterkörning. Snöskotern är en del av livet på landsbygden i norra Sverige för både nytta och rekreation. Ida Nyberg anser att utredningen borde ha föreslagit en ny lagstiftning som definierar hur det är tillåtet att köra snöskoter. Regelverket kan då vara en grund för att på lokal och regional nivå bygga ut en ledsinfrastruktur för lokalbefolkning, turism och näringsidkare.

Många är kritiska
LRF är inte ensamt i kritiken av lagförslaget, utan har medhåll av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv, Svenska Samernas Riksförbund och Sametinget, som lämnat ett gemensamt yttrande.
– Vi förväntar oss att regeringen gör ett omtag i frågan. Det kan inte vara någons önskan att anta ett urvattnat förslag som inte åtgärdar den problematik som föranledde själva utredningen, avslutar Ida Nyberg.

SVD DEBATT: Snöskotrarnas vilda framfart bör stoppas

LYSSNA I SVERIGES RADIO: "Fordonsskatt är småpengar i sammanhanget"