Ägande- och brukanderätten är ständigt aktuell i LRF. Vi regionalt sakkunniga finns där för dig som medlem/förtroendevald och kan stötta dig att driva dina frågor.

Till sidomenyn

Stöttning i frågor du vill driva?

Vattenmöte,

LRFs regionalt sakkunniga i Väst (regionerna Halland, Värmland och Västra Götaland) finns där för dig som medlem/förtroendevald. Med sin kunskap kan de hjälpa dig att driva dina frågor eller frågor som berör flera medlemmar, exempelvis i ett större regionalt område eller i en kommun.

Exempel på frågor som de kan hjälpa dig med är: Vilt, vatten, infrastruktur, eller miljötillsyn.

De sakkunniga är också med och stöttar de förtroendevalda i olika strategiska påverkans frågor som exempelvis artskydd, vattenskydd, samt i äganderättsliga frågor.

Tveka inte att ta en kontakt med våra regionalt sakkunniga om du har en fråga som du vill driva eller som du har problem med, du är oftast inte ensam.

Kontaktuppgifter till våra sakkunniga hittar du här
Vattenmöte,
Till sidomenyn

Vill du driva en fråga?

Tveka inte att ta en kontakt med våra regionalt sakkunniga om du har en fråga som du vill driva eller som du har problem med, du är oftast inte ensam.

LRF Väst kan ge stöttning till dig som medlem i frågor som rör vatten. De vanligaste frågorna vi jobbar med är att hjälpa till med rimliga regler vid bildande av vattenskyddsområde, vägledning i markavvattningsfrågor och diken, vägledning i samband med myndighetsutövning kopplat till vatten, samt åtgärder kopplat till vattendirektivet. Varmt välkommen att höra av dig i frågor kopplat till vatten i din verksamhet!  

Senast uppdaterad: 2024-06-03