Lotta Folkesson.

Regionstämman skulle ha hållits på Medlefors folkhögskola och konferens i Skellefteå men blir nu inte av i fysisk form. Istället kommer en digital variant att genomföras. Det handlar dels om att skydda bönderna från eventuell smitta, dels om att ta ansvar för att inte sprida eventuell smitta vidare i samhället.
– Vi befinner oss i en extraordinär situation och det blir en utmaning att ändå få viktiga organisationsfrågor och demokratin att fungera. Detta kom också plötsligt, men jag hoppas att medlemmarna har förståelse och överseende med situationen, säger Lotta Folkesson.

– Detta kan ändå innebära att vi i framtiden blir bättre på att använda ny teknik och hittar andra arbetsformer som gör att fler medlemmar vill engagera sig och delta i vår verksamhet, tillägger Lotta Folkesson. 

Sitter på länk
De som ska delta i regionstämman och är röstberättigade kommer att delta i mötet via en länk på Internet, alternativt telefon, och får enskild information om hur detta går till praktiskt från regionen på mejl. Övriga medlemmar som vill sitta och lyssna kan kontakta annika.haggmark@lrf.se, eller tel 010-18 44 181 för vidare information.

Motioner
Det mesta ur programmet utgår, som stämmotalare och utdelning av utmärkelser med mera. Det blir det mest nödvändiga som kommer att gås igenom. Dit hör behandling av tre motioner, varav regionstyrelsen föreslår att en ska gå vidare till riksförbundsstämman. Den handlar om hantering av matjord vid vägbyggen. Bland annat bör matjorden vid expropriation alltid erbjudas tidigare markägare i första hand. I dag när markägaren blivit av med sin mark och fått betalt kan vägentreprenörer sedan flytta matjorden och sälja till betydande summor. Pengarna för denna har då hamnat i fel fickor är andemeningen i motionen från Röbäck-Skravelsjö LRF-avdelning.

Val till regionstyrelsen
Ledamöter till regionstyrelsen ska också väljas. Som ny ledamot föreslås Stefan Lindgren, Östra Spöland, Vännäs, efter avgående Micael Forslund, Häbbersfors, Skellefteå.

Till omval på två år föreslås Lotta Folkesson, Selsberg, och Ida Oderstål, Vilhelmina. Övriga med ett år kvar i styrelsen är Pär Antonsson, Övre Bäck, Andreas Bergmark, Vallen och Simon Holmlund, Tvärålund.

I styrelsen ingår även LRF Ungdomens ordförande, Linda Långström (adjungerad). 
Valberedningen föreslår att Lotta Folkesson väljs om som ordförande.

Läs mer om stämman här