Bild till film LRF Västerbotten

LRF Gävleborg

LRFs regionförbund i Gävleborg är en av LRFs 17 regioner. Förtroendevalda och medarbetare i LRF Gävleborg jobbar med medlemsnyttan i fokus för våra drygt 5 000 medlemmar.

Aktiviteter