LRF Gävleborgs gårdsvärdar och besöksgårdar finns numera på hemsidan Bonden i skolan, som vänder sig till lärare och är anpassad för att använda i undervisningen. Länk till sidan finns här till höger.

Längre ned på den här sidan hittar du en mall för att ansöka om svensk kost till ditt skolbarn.

Ansvarig tjänsteman för skolkontakt är Erika Bränd, erika.brand@lrf.se, tel. 026-27 88 92.

I regionsstyrelsen är det Mia Brodin, mia.pernils@gmail.com, tel.076-200 75 65 som har skolfrågorna på sitt bord.