LRF Gävleborgs gårdsvärdar och besöksgårdar finns numera på hemsidan Bonden i skolan, som vänder sig till lärare och är anpassad för att använda i undervisningen. Länk till sidan finns här till höger.

Ansvarig tjänsteman för skolkontakt är Erika Bränd, erika.brand@lrf.se, tel. 010-1844 254

I regionsstyrelsen är det Mia Brodin, mia.pernils@gmail.com, tel.076-200 75 65 som har skolfrågorna på sitt bord.