LRF Ungdomen ordnar studiebesök, roliga aktiviteter och kan även bjuda in till träffar med andra ungdomsförbund, till exempel politiska partiers.

Känner du någon som vill bli medlem i LRF som är högst 28 år eller studerande? Då blir medlemsavgiften endast 360 kr och tidningen Land ingår.

Årsmöte

LRF Ungdomen Gävleborg hade 2015 sitt årsmöte 21 november. Då valdes ordförande och styrelse. Nya i styrelsen är Ida Bååth och Joel Jonsson.  Lina Sjöberg har avgått ur styrelsen.

Kontakt

Johan Mittjas fotsätter som ordförande i LRF Ungdomen Gävleborg. Kontaktuppgifter till honom och de andra i styrelsen hittar du här, när alla uppgifter kommit in till LRFs datasystem.

LRF Ungdomen Gävleborg är aktiva på sin Facebooksida, som du hittar här.

Lotta Zetterlund  är ansvarig tjänsteman för LRF Ungdomen. Hon finns på kontoret i Sandviken: lotta.zetterlund@lrf.se eller tel. 026-24 59 89.