Omsorgsgruppen vill kunna hjälpa i ett så tidigt skede som möjligt för att problemen inte skall bli så stora.

Inom omsorgsgruppen arbetar vi med fullständig diskretion, som om vi skulle ha haft tystnadsplikt.

När vänder jag mig till Omsorgsgruppen?

När du som lantbrukare känner att du av någon anledning behöver stöd och hjälp.
När du ser någon granne som du tror kan behöva hjälp, men inte kan be om hjälpen själv.
Eller som vid exemplen nedan:

• Utbrott av smittsamma djursjukdomar
• Arbetsolyckor
• Rovdjursangrepp på boskap
• Våld på landsbygden
• Brand
• Föreläggande av olika slag
• Vanvårdsfall

Kontakt

LRF

Lars Norlund, 070-5938020 norrange.lantbruk@gmail.com

Eva Myrgren, 0650-71049 eva.myrgren@gmail.com

Gefleortens Mejeriförening

Lotta Zetterlund, 0290-31871, 070-342 42 35 lotta.zetterlund@lrf.se

Växa

Jan Bengtsson, 070-363 56 60 jan.bengtsson@svenskahusdjur.se

Scan

Pär Thyrén, tel. 070-373 46 74 Par.thyren@hkscan.se