Mjölkgård - Womtorp

Presentation av styrelsen

Maria Jonsson är ordförande i LRF Gävleborg. Hon är mjölkbonde i Hertsjö utanför Bollnäs. Här nedan ser du kontaktuppgifter till samtliga i LRF Gävleborgs regionförbundsstyrelse.