Lotta Zetterelund, ordförande.
Ansvarsområden: Näringspolitik, Infrastruktur, Medelems- och organisationsutveckling, Norrlandsgruppen, Kommungrupper, Lokalavdelningar, LRF Ungdomen, Skog, Äganderätt, Vilt och rovdjur, Fiske.

Mjölkbonde i Storvik.

Mia Brodin, vice ordförande. 
Ansvarsområde: Skolkontakt, Besöksgårdar, Häst, We Effect.

Fredrik Almér, ledamot.
Ansvarsområden:
Ockelbo

Erik Jörmgård: Företagsutveckling, Vatten, Energifrågor.
Mjölkproducent i Bergsjö.

Annika Sahlin, ledamot.
Ansvarsområden: