Maria Jonsson, ordförande.
Ansvarsområden: Näringspolitik, Infrastruktur, Medelems- och organisationsutveckling, Norrlandsgruppen.

Mjölkbonde i Hertsjö, Bollnäs.

Stephanie Cassel  Kristofers, vice ordförande. 
Ansvarsområden: Kommungrupper, Lokalavdelningar, LRF Ungdomen

Nötköttsproducent, Järvsö

Per-Olof Uhrus: ledamot.
Ansvarsområde: Skog, Äganderätt, Vilt och rovdjur, Fiske.

Nötköttsproducent och skogsägare i Ockelbo.

Mia Brodin, ledamot
Ansvarsområde: Skolkontakt, Besöksgårdar, Häst, We Effect.

Erik Jörmgård: Företagsutveckling, Vatten, Energifrågor.
Mjölkproducent i Bergsjö.

Anders Forsbäck, ledamot.
Ansvarsområden: Landsbygdsutveckling, Konsumentkontakt, Utbildning/SV kontakt.