Lotta Zetterlund, ordförande.
Ansvarsområden: Förtroendevalda, Omsorgsfrågor, Krisberedskap, Kommunikation, Jordbrukspolitik/CAP, Påverkansarbete, Vilt.

Mia Brodin, vice ordförande. 
Ansvarsområde: Kommunikation, Medlemsfrågor och rekrytering, Livsmedelsstrategiarbetet, We Effect.

Fredrik Almér, ledamot.
Ansvarsområden: Vatten, Äganderätt.

Mikael Näslund, ledamot
Ansvarsområden: Infrastruktur, Skogsfrågor, Äganderätt

Erik Jörmgård: Jordbrukspolitik/CAP, Lönsamt företagande.

Annika Sahlin, ledamot.
Ansvarsområden: Krisberedskap, Livsmedelsstrategiarbetet.