Detta jobbar LRF Gotland med 

 Äganderätt:

 • Natura 2000
 • Vattendirektivet
 • Visby vattenskyddsområde (sedan länge tillbaka), pågår.

Näringspolitik:

 • Färjetrafiken, alltid aktuell.
 • Offentlig upphandling.

Företagsutveckling:

 • Vindkraft, skog, energi
 • Branschråd Animalie och Växtodling

Medlemsvård:

 • Seminarium för kriskontaktpersonerna
 • Ca en handfull omsorgsärenden
 • Öppna Hus

Opinionsbildning/konsumentkontakt:

 • Öppna Gårdar
 • Almedalen
 • Skolkontakten
 • Bonde i butik
 • Skördefestivalen

LRF Ungdomen:

 • Rekrytering till Lövsta
 • Studiebesök, temakvällar och kurser

Förtroendevalda:

 • Utbildningar 
 • Funktionärsträffar
 • Ordförandekonferenser
 • Regionstämman

och många, många andra uppgifter…..