LRFs Gotlands projekt Effektiva Ägarskiften som genomfördes som ett Leaderprojekt lyfter en rad omständigheter som påverkar processen. I projektet stod klart att det inte finns en universallösning utan att alla har sina unika förutsättningar. Det finns dock några generella råd som presenteras i projektrapporten.

Kontaktuppgifter Nätverket (2).pdf Gotland | PDF (623 kb)