Lrf har tillsammans med Lantmännen, Arla och HK Scan anslutit sig till den färdplan  för  Fossilfritt lantbruk år 2030 som tagit fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Dessutom har LRF Gotland har genomfört en rad projekt inom energiområdet under de senaste åren som ligger i den linjen.

Här har vi samlat rapporter och annat matnyttigt som vi hoppas att ni kan ha glädje av. Läs exempelvis förstudie Vätgas som beskriver hur man kan använda småskaligt lagrad energi i form av vätgas från sol och vind  med ett landbruks och landsbygdsperspektiv. Eller förstudien om energiomställning som beskriver  de gröna näringarnas roll i energiomställningen med tyngdpunkt på resurseffektivisering, klimatgaser, drivmedel och framtida affärsmöjligheter

Filen "koldioxidbalans" är en bilaga till Förstudie energilagring och är en beräkning för en tänkt gårds flöden av klimatgaser från djur, åker och skog och simuleringsverktyget är en räknesnurra för utsläpp från en växtodlingsgård från drivmedel gödsling och transporter där man kan lägga in sina egna uppgifter och beräkna hur olika åtgärder påverkar utsläppen.