Läs om vårt senaste projekt Vätgas/energilagring. Projektet har undersökt hur energi från sol och vind kan lagras småskaligt i vätgas på gårdsnivå och till olika användningsområden.

Här kan du också  läsa mer om Reglerbara dämluckor i öppna diken på Gotland som LRF Gotland fått projektmedel för att ta fram ett kunskapunderlag om underbevattning genom reglerbara dämmen i diken och kanaler.

Eller är du nyfiken på Fossilfritt kött som är ett projekt som går ut på att synliggöra möjligheten och påbörja omställningen för att skapa en helt fossilfri produktions- och förädlingskedja av kött på Gotland.

Effektiva ägarskiften, högaktuellt projekt för dej som företagare på landsbygden som vill sälja ditt företag eller som planerar inför ett generationsskifte.