Här kan du läsa mer om Reglerbara dämluckor i öppna diken på Gotland som LRF Gotland fått projektmedel för att ta fram ett kunskapunderlag om underbevattning genom reglerbara dämmen i diken och kanaler.

Eller är du nyfiken på Fossilfritt kött som är ett projekt som går ut på att synliggöra möjligheten och påbörja omställningen för att skapa en helt fossilfri produktions- och förädlingskedja av kött på Gotland.