Mest aktuell just nu är den genomlysning av trafikverkets analys av förändrad färjetrafik, som LRF Gotland beställt . Du hittar rapporten här.

Här kan du också läsa mer om projektet Framtidens företagare eller Operation Matbyrån.

Eller är du nyfiken på Fossilfritt kött som är ett projekt som går ut på att synliggöra möjligheten och påbörja omställningen för att skapa en helt fossilfri produktions- och förädlingskedja av kött på Gotland.