Har du ideer och vill vara med och påverka? LRF-exp hittar du på Gotland Grönt Centrum på våning två i gamla elevhemmet. Adressen är Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster.
e-post: gotland@lrf.se