Ordförande i kommundelsgrupp norr är: Jessica Hermansson, Gothem, mobilnr: 070 966 08 37
Kontaktpersoner från regionstyrelsen är Lotta Bogren och Andreas Nypelius.

Ordförande i kommundelsgrupp öst är: Hans Pettersson, Havdhem, mobilnr: 070 250 57 46
Kontaktpersoner från regionstyrelsen är Sören Isberg och Stefan Johansson.

Ordförande i kommundelsgrupp väst är: Ove Söderdahl, Stenkumla, mobilnr:  070 944 71 34
Kontaktpersoner från regionstyrelsen är Sören Isberg och Stefan Johansson.

Ordförande i kommundelsgrupp syd är: Hans Pettersson, Havdhem, mobilnr: 070 250 57 46
Kontaktpersoner från regionstyrelsen är Sören Isberg och Stefan Johansson.