Ordförande i kommundelsgrupp norr är: Didrik Andersson, Hangvar, mobilnr: 0703157651
Kontaktpersoner från regionstyrelsen är Andreas Nypelius och Anton Nilsson LRF Ungdom.

Ordförande i kommundelsgrupp öst är: Per Olofsson, Vänge, mobilnr: 0705876507
Kontaktpersoner från regionstyrelsen är Ninni Kolmodin och Ronja Björqvist från LRF Ungdom.

Ordförande i kommundelsgrupp väst är: Ove Söderdahl, Stenkumla, mobilnr:  070 944 71 34
Kontaktpersoner från regionstyrelsen är Jeanette Åkerblom och Oskar Björqvist från LRF Ungdom.

Ordförande i kommundelsgrupp syd är: Ola Jakobsson, Grötlingbo, mobilnr: 0709289838
Kontaktpersoner från regionstyrelsen är Ninni Kolmodin och Ronja Björqvist från LRF Ungdom