Medmänsklighet - Förtroende - Handlingskraft

Omsorgsgruppens uppgift

Gruppen arbetar för att djur och människor inte ska hamna i krissituationer. Har det ändå uppstått en besvärlig situation finns det handlingskraft som gör att insatser snabbt kan sättas in. Genom stöd och rådgivning, samt i vissa fall direkta arbetsinsatser, verkar gruppen tillsammans med den drabbade för en ljusare framtid.

Omsorgsgruppens medlemmar

Arbetet utförs av engagerade och erfarna människor med förmåga att lyssna och agera. Sammansättningen gör att i stort sett hela branschen finns representerad vilket är en stor tillgång då nätverk och kontakter är avgörande för en snabb insats.

Resurser

Omsorgsgruppen kan bistå med samtalshjälp, professionell sådan eller samtal kollegor emellan, ekonomisk utredning, kontakt med rådgivare, veterinärer, jurister eller andra aktörer inom näringen. Arbetskraft för praktiska göromål kan även i vissa fall engageras.

Välkommen att kontakta någon i gruppen om du själv känner att du behöver ha någon att prata med eller om du tror eller vet att någon annan behöver gruppens hjälp. Kontakten med omsorgsgruppen kan ske i förtrolighet.

Kontaktlista Omsorgsgruppen

Ninni Kolmodin, Lau tel: 0498-49 14 98 mob: 070 318 4387

Göran Olofsson Sproge, tel: 0498:24 12 18 mob: 070 27 77 982

Sture Gardell Slite, tel: 0498- 22 01 03 mob: 070 522 51 02

Gunnel Westergren 0498-27 27 79 mob: 073 700 88 05

Anna Larsson, Garda tel: 073 932 50 77

Sören Isberg, Fide tel: 073 320 3903

Petter Engström, regionchef LRF: 0498: 20 67 92

Övriga kontakter:

Djurskydd Länsstyrelsen:
Agneta Karlsson Norström Tel: 010-2239230
Länsveterinär

Mårten Danielsson Tel: 010-2239216
Djurskyddshandläggare

Sune Liljeström Tel: 010-2239262
Djurskyddshandläggare

Lotta Hallenfur Tel: 010-2239232
Djurskyddshandläggare