Gotland

Regionstyrelsen - presentation

Här är vår styrelse

Orf Regionstyrelsen gotland

Anna Törnfelt

Regionordförande; Vatten, Äganderätt och Näringspolitik (VÄN-gruppen), ordförande i Animaliebranschrådet 073-707 29 45 Ladda ner pressfoto
Ledamot Gotland

Stefan Johansson

Ledamot; Vatten, Äganderätt och Näringspolitik, Jakt- och viltfrågor, häst, internationell kontaktperson för We Effect. 070-848 61 08
Ledamot Regionstyrelsen Gotland

Mats Bondesson

Ledamot; Kött och animalieråd, Vatten, Äganderätt och Näringspolitik. 0705-750817 Ladda ner pressfoto
LRF Gotland

Andreas Nypelius

Vice ordförande; Vatten, Äganderätt och Näringspolitik, Ekoansvarig. Ordförande i Växtodlingsbranschrådet. 073-393 99 33
Vice Ordf Gotland

Ninni Kolmodin

Ledamot; Medlem och Opinionsbildning, Lövstas programråd, kontaktperson till Omsorgsgruppen. 070-318 43 87 Ladda ner pressfoto
Bernt Pettersson, regionstyrelseledamot LRF Gotland

Bernt Pettersson

Ledamot, Energifrågor, Vatten, Äganderätt och Näringspolitik. 070-6844248 Ladda ner pressfoto
Ledamot Regionstyrelsen Gotland

Sussi Redig

Ledamot
Ungdomens ledamot regionstyrelsen Gotland

Emil Jakobsson

LRF Ungdomens ledamot i styrelsen 073-700 4043 Ladda ner pressfoto