LRF Hallands regionstämma 2022

Kallelse till fullmäktige vid LRF Hallands regionstämma 2022
torsdagen den 17 mars på Walencia i Falkenberg.

Program

Kl 09.00 Fullmäktigeanmälan och fika
Kl 09.30 Stämman startar
Kl 15.30 (ca) Stämman avslutas

Martin Moreaus LRFs riksförbundsstyrelse medverkar.

Har du frågor kontakta Robert Larsson, 070-661 95 23.

Välkomna!

LRF Halland
Styrelsen

Stämmomaterial

Kallelse till fullmäktige >>

Stämmobroschyr med dagordning, arbetsordning, verksamhetsberättelse och motioner och yttranden >>

Tre nya ledamöter föreslås till LRF Hallands regionstyrelse >>

Vid regionstyrelsens sammanträde i december togs beslut om att föreslå regionstämman besluta om stadgar för kommungrupp och stadgefria/vilande lokalavdelningar.