2020

Skrivelser från regionstämman 2020:

Skrivelser se länk: https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/halland/medlem/regionstamma-2020/

Svar från Jordbruksverket:
Angående stånds och andra giftiga växter, 2020-04-15 >>

Svar från Riksförbundsstyrelsen:
Besiktning av djur på slakterier, 2020-06-30 >>

Svar från Riksförbundsstyrelsen:
Svar på skrivelse ang fästingar maj 2020 >>