Remissvar


Remissvar till vattenskyddsområde i Nedre Ätran 2021-02-19 >>

Skrivelser

Svar från LRF:s riksförbundsstyrelse 
Skrivelse om vildsvinsskadors effekter för jordbrukares rätt till stöd >> 

Skrivelser från LRF Hallands regionstämman 2021 LRFs förbundsstyrelse: 
Utbud och produktion av vegetabilier >>


Skrivelser från regionstämman 2020:

Skrivelser se länk:https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/halland/medlem/regionstamma-2020/

Svar från LRF Skogsägarna:
Skogsförsäkring, 2021-01-25 >>

Svar från Jordbruksverket:
Angående stånds och andra giftiga växter, 2020-04-15 >>

Svar från Riksförbundsstyrelsen:
Besiktning av djur på slakterier, 2020-06-30 >>

Svar från Riksförbundsstyrelsen:
Svar på skrivelse ang fästingar maj 2020 >>