Läs mer i bifogad instruktion, (NY LATHUND) 
Instruktioner för rapportering i Payroll >>   

Är du inlagd i systemet och har fått ersättning för förtroendeuppdrag tidigare loggar du enklast in med bank-id på sidan https://payroll.soderbergpartners.se/

Är du inte registrerad i Payroll sen tidigare - ta en kontakt med Sissi så fixar hon det.

Ersättning för diverse utlägg begärs i samma system men kvitton skickas med brev (LRF Västra Sverige, Sissi Fredberger, Box 114, 532 22 SKARA) eller scannas och skickas med e-post (sigrid.fredberger@lrf.se).
När det gäller utlägg: Glöm inte att skriva vad det gäller och om ni bjudit på mat eller fika så skriv även med namnen på de som deltog.

Frågor från förtroendevalda inom LRF i Halland, Västra Götaland och Värmland kan ställas till

Sissi Fredberger, LRF Västra Sverige
010-18 44 506
sigrid.fredberger@lrf.se