LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Lokalavdelningarna

Vi har 47 lokalavdelningar i Halland. Varje lokalavdelning väljer en styrelse och planerar årets verksamhet på årsmötet i början av året.

Verksamheten kan exempelvis vara studiebesök, lunch med den lokala företagarföreningen, skogsdagar, vattengympa, gårdsvandringar, pubkvällar eller infokväll med aktuellt från länsstyrelsen - allt är lika viktigt!  

Läs mer om lokalavdelningar

Regionstämman

Regionstämman, som hålls varje år, är det regionalt högst beslutande organet. Besluten på stämman fattas av de fullmäktige som har valts av lokalavdelningarna.

Regionstämman behandlar bland annat de motioner som har kommit in från lokalavdelningarnas medlemmar och väljer också de fullmäktige som ska representera Halland vid LRFs riksförbundsstämma.

Hur många fullmäktige en lokalavdelningar får välja till regionstämman beror på hur många medlemmar lokalavdelningen har.

Regionstyrelsen

I Hallands regionstyrelse ingår åtta personer. De är förtroendevalda lantbrukare från olika orter runt om i länet.
Läs vilka ledamöterna är och om deras ansvarsområden.

Kommungrupper

Det finns sex kommungrupper i Halland. Dessa är länken mellan medlemmarna och kommunerna och arbetar bland annat med frågor som gäller ägande och brukande samt opinionsbildning i frågor som berör kommunerna.
Läs mer om kommungrupper

LRF Ungdomen

Alla medlemmar i LRF Halland som är under 35 år är också medlemmar i LRF Ungdomen.

På ungdomens regionstämma väljs varje år en regionstyrelse samt fullmäktige till LRF Hallands regionstämman liksom fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma.
Läs om LRF Ungdomen i Halland

Regionkontor

På regionkontoret, som ligger på Agrocenter i Falkenberg, finns våra medarbetare. De servar den regionala organisationen.
Se vilka som jobbar på regionkontoret

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till förtroendevalda och personal