Kontaktpersoner för press- och mediefrågor i Halland

Robert Larsson, regionchef, LRF Halland
Tel: 010-184 44 94
E-post: robert.larsson@lrf.se

Anders Richardsson, regionordförande LRF Halland
Mobiltel: 0708-52 25 72
E-post: richardssonanders@gmail.com

Ulrika Bertilsson, kommunikatör LRF Västra Sverige
Tel: 010-184 45 38
E-post: ulrika.bertilsson@lrf.se 

LRFs nationella presstjänst har öppet dygnet runt

Du är också välkommen att kontakta LRFs nationella presstjänst på telefon 010-184 40 70 eller press@lrf.se  De svarar dygnet runt.